Jak korzystać

Instrukcja

Strona Zadebatuj.pl służy do organizowania sparingów debatanckich 1vs1. Na stronie znajduje się lista sędziów, którzy podają w jakich terminach są dostępni i mogą sędziować sparing zainteresowanych osób.


Aby móc korzystać ze strony Zadebatuj.pl należy zarejestrować się jako debatant, podając swoje dane kontaktowe oraz preferowane terminy sparingów.


Po zalogowaniu na stronie, pojawia się lista sędziów. W profilu każdego sędziego znajdują się jego dane kontaktowe oraz dyspozycyjność


W celu zorganizowania debaty, mówca powinien w pierwszej kolejności znaleźć partnera do udziału w debacie, a następnie skontaktować się z wybranym sędzią (za pośrednictwem podanych w jego profilu: maila lub profilu Facebook) w celu umówienia terminu debaty.


Po ustaleniu z wybranym sędzią terminu i tematu debaty, sędzia tworzy wydarzenie, które widnieje jako zaplanowane w zakładce „Debaty”. Osoby, które chcą obejrzeć debatę mogą dołączyć do transmisji live, do której link znajduje się w opisie wydarzenia, tylko jeżeli mówcy biorący udział w debacie wyrażą na to zgodę.


Za zgodą mówców, sędzia może nagrać debatę i opublikować ją na kanale Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców w serwisie Youtube.


Rejestracja dla sędziów jest dostępna tylko dla osób posiadających kod dostępu.


Debaty odbywają się w formacie 1 vs 1 i są oceniane przez jednego sędziego z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, według karty oceny


Debaty odbywają się przy użyciu platformy LiveWebinar. Zaproszenie do udziału w wideokonferencji otrzymują mailowo jedynie mówcy biorący udział w debacie. Publiczność może dołączyć do trwającej debaty klikając w link do transmisji w zakładce „Debaty”


Opis formatu 1vs1 znajduje się poniżej.


Administratorem strony Zadebatuj.pl Jest Krakowskie Stowarzyszenie Mówców. Dane zalogowanych użytkowników nie są w żaden sposób wykorzystywane poza stroną Zadebatuj.pl


Poniżej znajduje się regulamin korzystania ze strony i zapisy dotyczące prywatności.


Film instruktażowy „Jak korzystać ze strony Zadebatuj.pl”


Karta Oceny


Format 1 vs 1

Mowy Wprowadzające

Mówcy propozycji i opozycji rozpoczynają dyskusję od wprowadzenia do tematu debaty. Mówca powinien w tym miejscu: wyznaczyć ramy dyskusji, określić co jest w niej najważniejsze oraz kogo ona dotyczy, na jakich płaszczyznach będzie rozpatrywana. W pierwszej mowie powinny pojawić się definicje pomagające zbudować wspólne wyobrażenie o danym temacie, nakreślenie swojej linii argumentacyjnej i stanowiska danego mówcy. Mowa wprowadzająca to niejako połączenie „pierwszego stołu” znanego z debat Oksfordzkich i Parlamentarnych.


Runda pytań

Drugim elementem debaty 1vs1 jest runda pytań. Dla każdego z mówców trwa ona 2 minuty. Na tym etapie mówca może zadawać dowolną liczbę pytań swojemu przeciwnikowi. Mogą to być przykładowo 3 krótsze pytania lub 1 długie. Mówcy mogą wchodzić ze sobą w polemikę, ale nie mogą przekroczyć limitu czasowego. Nie ma limitu czasu przeznaczonego na odpowiedź, jednak powinna ona być zwięzła. Jeżeli mówca zadający pytanie uzna, że temat został wyczerpany, powinien poprosić odpowiadającego o zakończenie wypowiedzi.


Mowy argumentacyjne

Następnym elementem są 5 minutowe mowy Argumentacyjne. Na tym etapie mówcy rozwijają swoje stanowisko w danym temacie. Jest to mowa, w której powinna pojawić się właściwa linia argumentacyjna. Mówcy mogą w tym miejscu odnosić się do tego co powiedział rywal, ale powinni raczej skupić się na swoich argumentach.


Runda pytań

Po mowach argumentacyjnych powtarzamy rundę pytań.


Podsumowanie

Na zakończenie debaty każdy z mówców ma 2 minuty czasu, by podsumować, to co się na niej wydarzyło w jej trakcje.W tym miejscu warto powiedzieć, co zdaniem mówcy było w tej dyskusji najważniejsze i zważyć pojawiające się w niej argumenty.


W skrócie

Każdy z mówców ma zatem 12 minut właściwego wystąpienia oraz 4 minuty przeznaczone na zadawanie pytań. Debatę rozpoczyna mówca propozycji a kończy mówca opozycji. Format ten nie przewiduje zadawania pytań w trakcie wystąpień, by umożliwić debatantom pełne skupienie na swojej mowie. Jednocześnie, rundy pytań w których można wchodzić w dialog z przeciwnikiem sprawiają, że debata staje się bardziej dynamiczna.


Film instruktażowy „Debaty w formacie 1vs1”

Sposób oceniania 1 vs 1

Struktura: oceniana pod kątem uporządkowania treści w wypowiedzi mówcy.W tej części ocenia się m.in. czy mowa jest dobrze przemyślana, czy płynnie wprowadza słuchacza w treść wystąpienia.

0 - Mowa nieuporządkowana, treści wrzucane są bez namysłu, w następujących po sobie częściach nie widać ciągu logicznego


1 - Pojawiają się zalążki struktury, nie ma problemów ze zrozumieniem, o co chodzi w mowie.


2 - Mowa dobrze ustrukturyzowana, przemyślana.


Wypełnienie roli w tej części debaty: czy mówca wprowadza elementy niezbędne na danym etapie dyskusji, dobrze wykorzystuje swój czas?

0 - Niewypełnienie roli przypadającej na tę część debaty.


1 - Wypełnienie roli w części.


2 - Adekwatne wypełnienie swojej roli w tej części debaty.


Merytoryka wypowiedzi:

0 - Mowa pozbawiana wartości merytorycznych, oparta na nieudowodnionych założeniach.


1 - Pojawiają się założenia i są uprawdopodabniane.


2 - Mowa merytoryczna, dobre, adekwatne założenia, oparte na faktach, względnie udowodnione.


3 - Dobre, adekwatne założenia. Pojawiają się fakty, które są należycie udowodnione. (albo coś w ten deseń, żeby nie było dobre dobre)


4 - Dodatkowo pojawiają się szczególnie ważne dla debaty argumenty.


Wpływ na debatę: poziom, w jakim mówca w danym momencie wpływa na przebieg debaty, czy treści przez niego podnoszone mają szczególne znaczenie dla losów debaty, wprowadzają do niej ważne wątki lub płaszczyzny?

0 - Bez wpływu na debatę (mowy mogłoby nie być) 1- Pojawiają się tylko najoczywistsze kwestie, niemające szczególnego wpływu na przebieg debaty.


2 - Mówca wprowadza nowe atrakcyjne kwestie, argumenty, które przybliżają go do zwycięstwa.


3 - Pojawiają się bardzo trafne i ważne dla debaty treści, które znacznie wpływają na przebieg debaty.


4 - Wprowadzone przez mówcę treści są doskonale osadzone w debacie, mają kluczowe znaczenie. (W przypadku rundy pytań i podsumowania, wpływ oceniany jest w skali do 2 pkt proporcjonalnie


Responsywność: poziom radzenia sobie z zadawaniem i odpowiadaniem na pytania.

0 - Pytania zadawane nieumiejętnie, niejasne (analogicznie odpowiedzi)


1 - Dobrze skonstruowane pytania ale brak polemiki (analogicznie odpowiedzi)


2 - Pojawiają się dobre pytania i wynika z nich dalsza dyskusja (analogicznie odpowiedzi)


Wierność tematowi:

0 - Pytania nie odnoszą się do tematu, są zbędne (analogicznie odpowiedzi)


1 - Dobrze skonstruowane pytania, ale brak polemiki (analogicznie odpowiedzi)


2 - Pojawiają się trafne pytania i wynika z nich dalsza dyskusja (analogicznie odpowiedzi)


Zważenie najważniejszych argumentów i osi sporu:

0 - Nie występuje.


1 - Mówca waży pojawiające się w debacie argumenty i osie sporu.


2 - Mówca wybiera najważniejsze kwestie i na ich podstawie ocenia przebieg debaty.


Werdykt sędziego:

10 punktów do rozdysponowania pomiędzy dwóch mówców. Werdykt może przybrać formę:


jednak nigdy nie 5:5


Argumentacja:

0 - 2 Brak argumentów, pojawiają się jedynie stwierdzenia (state'y).


2 - 4 Argumenty mają poprawną strukturę, brakuje im analizy.


4 - 6 Argumenty są odpowiednio przeanalizowane i uprawdopodobnione. Dobra struktura.


6 - 8 Bardzo dobre argumenty, świetna i zrozumiała analiza, linkowanie do tematu.


Kontrargumentacja:

0 - 2 Pojawiają się jedynie wrzutki mające zbijać twierdzenia przeciwnika.


2 - 4 Twierdzenia przeciwnika są skutecznie podważane ale nie zostają zbite.


4 - 6 Celne zbijanie twierdzeń przeciwnika, konstruowanie argumentów stojących w kontrze.


6 - 8 Wykazanie nieprawidłowości w najważniejszych argumentach przeciwnika, zbudowanie argumentów kontrujących jego twierdzenia. Celna i skuteczna kontrargumentacja.
Link z przykładowymi tematami debat

Regulamin

1. Użytkownik tworząc konto zobowiązuje się do podawania tylko prawdziwych danych osobowych


2. zabronione jest nagrywanie całości lub fragmentów debat organizowanych w ramach platformy zadebatuj.pl przez osoby inne niż sędziowie


3. Użytkownik, który deklaruje chęć wzięcia udziału w debacie w danym terminie, jest zobowiązany do poinformowania organizatorów najpóźniej 24 godziny przed startem debaty o ewentualnej niedyspozycji lub problemach z udziałem w wydarzeniu.


Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Krakowskie Stowarzyszenie Mówców z siedzibą w Krakowie przy ul. Nawojki 6/150, 30-072; KRS: 0000607741 (dalej: Administrator). Zakres zbieranych danych osobowych: Dane osobowe zbierane przez Administratora to imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail). Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Państwa dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu będą przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej: Rozporządzenie), w celu uwzględnienia Państwa osoby w procesie organizacji i przeprowadzania i dokumentacji debat online. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych, a także prawo żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również przenoszenia danych. Realizacja żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie organizacji, przeprowadzania i dokumentacji debat. W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@ksmowcow.pl Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.